Titularidade

En cumprimento do disposto no art. 10 de la Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, facemos constar que estas páxinas corresponden a Mercedes Otero López (en diante “Óptica Otero”), con NIF 33341776X e domicilio social en Avda Bos Aires, nº 16, baixo, Mondoñedo,  Lugo.

A información que se ofrece neste sitio está suxeita a un Aviso de Copyright, a unha Cláusula de exención de responsabilidade e ás normas aplicábeis en materia de Protección de Datos Personais.

Aviso de Copyright

Queda prohibido ouso de calquera material desta web sen consentimento previo e por escrito de Óptica Otero.
 

Cláusula de exención de responsabilidade

O presente site de Óptica Otero, ofrece información relacionada cos servizos e produtos de Óptica Otero asi como ligazóns a webs externas que podan ser de interese para o visitante.

Ainda que puxemos o maior énfase en ofrecer un conteudo exacto e actualizado, Óptica Otero non asume responsabilidade algunha en relación coa información incluída nestas páxinas ou nas ligazóns externas incluídas.

Dita información é de carácter xeral e non aborda circunstancias específicas relativas a persoas ou organismos concretos. Non ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta ou actualizada. Conten nalgúns casos ligazóns con páxinas externas sobre as que Óptica Otero non ten control ningún a respeito das que declina toda responsabilidade.

Óptica Otero non asume responsabilidade algunha respecto a problemas de carácter técnico que podan resultar da consulta das presentes páxinas ou daquelas outras externas obxecto de reenvío.

A presente cláusula de exención de responsabilidade non ten por obxecto limitar a responsabilidade de Óptica Otero, de xeito contrario ao disposto pola normativa española aplicábel, nin excluir da sua responsabilidade nos casos nos que, en virtude de dita normativa, non se exclue.

Protección de datos persoais

Óptica Otero cumpre co establecido na lexislación española: Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Ver tamén politica de cookies.